English Version

oferta - Żurawie

Suwnice Żurawie Zasilanie Dźwignic Pomosty robocze Tory jezdne Trawersy i uchwyty transportowe Wciągniki Wykonania specjalne


Żurawie słupowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność podnoszenia i przemieszczania ładunków. Żurawie te przystosowane są zarówno do pracy z wciągnikami ręcznymi jak i elektrycznymi, z obrotem wysięgnika ręcznym lub elektrycznym max do 360 stopni. Wysięg żurawia, jak również jego wysokość dobierane są do wymagań klientów. W zależności od parametrów żurawia stosuje się następujące rodzaje montażu:
- fundament - kotwy,
- nadposadzkowy - płyta pośrednia,
- do istniejących konstrukcji budynku

1. Żuraw słupowy typu ZS 1 zakres udźwigu 125 kg - 250 kg, max. kąt obrotu 360 stopni

Żurawie przyścienne montowane do konstrukcji stalowej lub betonowej hali /rodzaj i typ mocowania do ustalenia/ zakres działania i zastosowanie identyczny jak żurawie słupowe, jedyne ograniczenie to wytrzymałość konstrukcji hali kąt obrotu max 180 stopni. Wysięg żurawia, jak również jego udźwig dobierane są do wymagań klientów - do istniejących konstrukcji budynku

2. Żuraw przyścienny typu ZS 2 zakres udźwigu 250 kg - 2.000 kg, max. kąt obrotu 180 stopni

3. Żuraw słupowy typu ZS 3 zakres udźwigu 250 kg - 3.200 kg, max. kąt obrotu 270 stopni

4. Żuraw słupowy typu ZS 4 zakres udźwigu 250 kg - 3.200 kg, max. kąt obrotu 270 stopni

5. Żuraw słupowy typu ZS 5 zakres udźwigu 250 kg - 3.200 kg, max. kąt obrotu 360 stopni

OFERUJEMY: wciągarki bramowe, suwnice, żurawie, pomosty robocze, zawiesia, trawersy, konstrukcje stalowe.
Montaż oraz konserwację urządzeń dźwignicowych. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z NASZĄ FIRMĄ